Vervoersvoorzieningen

 • Wat is het?

  De gemeente kan een vervoersvoorziening verstrekken als u zich niet of onvoldoende kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Dat kan zijn als gevolg van een ziekte, een beperking of ouderdom. Wij zoeken samen met u naar een oplossing.

  In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om uzelf te kunnen verplaatsen in de omgeving. Deze hulp heet een vervoersvoorziening.

 • Hoe werkt het?

  Door een consulent van VraagWijzer wordt tijdens een huisbezoek met u besproken welke problemen u ervaart in het uzelf verplaatsen in de omgeving. Daarbij wordt onderzocht of u zelf uw probleem kunt oplossen met behulp van bijvoorbeeld familie, vrienden en bekenden. Ook wordt onderzocht of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.

  Soms is het direct duidelijk en is een vervoersvoorziening noodzakelijk. Soms is het niet volledig duidelijk en is het nodig een onafhankelijk medisch advies op te vragen.

  Als duidelijk is dat een vervoersvoorziening noodzakelijk is dan kan dat bijvoorbeeld zijn:

  • een scootmobiel
  • een driewielfiets
  • een vervoerspas voor de regiotaxi
  • een aanpassing aan uw auto

  Een scootmobiel of bijvoorbeeld een driewielfiets kan in natura worden geleverd. Dat houdt in dat een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft de voorziening levert.

  U kunt er ook voor kiezen de voorziening zelf te regelen. In dat geval krijgt u dan een geldbedrag (persoonsgebonden budget genaamd). Voor een aanpassing aan uw auto gelden weer andere regels. Zo moet er dan een aanpassingsplan komen, offertes van meerdere leveranciers worden ingediend etc. Om welke voorziening het ook gaat u wordt over de procedure altijd geïnformeerd door de consulent van VraagWijzer

  Afhankelijk van de voorziening kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Het CAK bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. Voor een vervoerspas voor de regiotaxi bent u, naast een eenmalig klein bedrag voor deze pas, geen eigen bijdrage verschuldigd.

 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via tel. 0487-790790.
   U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl
  • U maakt daarbij melding van uw probleem.
  • Een consulent van VraagWijzer maakt met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
  • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente  een oplossing voor uw probleem moet bieden).
 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Extra informatie

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Top