Jongerenwerk

 • Wat is het?

  Het jongerenwerk signaleert en biedt ondersteuning aan (kwetsbare) jongeren. Daarnaast zijn zij in staat om in te spelen op de behoefte van jongeren en kunnen vraag en aanbod bij elkaar brengen.

  Het jongerenwerk is een onderdeel van de taak van de coördinator samenlevingsopbouw. Hij richt zich speciaal op de jongeren in de gemeente West Maas en Waal.

  Daarnaast kent de gemeente West Maas en Waal de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen, in het kader van activiteiten binnen het jeugd- en jongerenwerk, die voldoet aan de criteria in de beleidsregels van de Algemene Subsidieverordening.

 • Hoe werkt het?

  De jongerenwerker zoekt de jongeren op in de dorpen en legt contact met hen. Hij probeert inzicht te krijgen in wat er speelt onder de jongeren en wat de wensen en behoeften zijn.

  De jongerenwerker brengt vraag en aanbod bij elkaar  in de directe leefomgeving van de jongeren. Hij maakt daarbij gebruik van de contacten die hij heeft gelegd met o.a. lokale organisaties, verenigingen en jeugdhulp.

  De jongeren kunnen daarnaast ook terecht bij de jongerenwerker voor informatie en advies of als ze iets willen organiseren, maar niet goed weten hoe ze dat moeten doen. De jongerenwerker kan adviseren, de wegwijzen of hen in contact brengen met andere partijen die de jongeren kunnen helpen.

  Voor het organiseren van activiteiten voor en door jongeren is het in sommige gevallen mogelijk een subsidie te krijgen. 

 • Wat moet ik doen?

  Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de jongerenwerker:
  Marcelino Thuis
  06 1549 9259
  marcelinothuis@sociom.nl
  www.sociom.nl

  Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt voor subsidie kunt u kijken op de gemeentelijke website

  Aanvragen voor subsidies onder de categorie Jeugd en Jongerenwerk vallen onder de beleidsregel "Jeugd en jongeren (tot 18 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)".

 • Wat kost het?

  De gemeente betaalt de inzet van de jongerenwerker.

 • Extra informatie

  Coördinator Samenlevingsopbouw/Jongerenwerker

  Marcelino Thuis
  06 1549 9259
  marcelinothuis@sociom.nl
  www.sociom.nl

  p/a Van Heemstraweg 50C
  6658 KH Beneden-Leeuwen

 • Formulieren

  De gemeente verleent subsidie voor jeugd- en jongerenwerk volgens de Algemene Subsidieverordening. U kunt dat bij de gemeente aanvragen.

  Daarbij moet worden voldaan aan de volgende criteria:

  Het onderdeel Jeugd- en jongerenwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Kindervakantiewerk Jeugd  4 tot 12 jaar
  2. Jeugd en Jongeren 4 tot 18 jaar 

  Kindervakantiewerk Jeugd  4 tot 12 jaar

  1. Algemene doelstelling
   Het subsidiëren van de kindervakantiecomités in de kernen voor het organiseren van meerdaagse activiteiten. De kindervakantiecomités organiseren in het kader van de leefbaarheid verantwoorde activiteiten tijdens de (zomer)vakantie.
  2. Prestaties en activiteiten
   Meerdaagse activiteit organiseren voor de jeugd van 4 tot 12 jaar tijdens de (zomer)vakantie waarbij ontmoeting, spel, gezond leefgedrag, samenwerking en plezier maken centraal staan.
  3. Berekening van de subsidie
   De activiteitensubsidie voor het organiseren van drie aaneengesloten dagen van tenminste 2 dagdelen bedraagt : € 750,= De activiteitensubsidie voor het organiseren van vier aaneengesloten dagen van tenminste 2 dagdelen bedraagt : € 1.000,=
  4. Voorwaarden en verplichtingen
   1. De activiteiten vinden plaats in de gemeente West Maas en  Waal.
   2. De activiteiten moeten van te voren bekend gemaakt worden zodat de jeugd van 4 tot 12 jaar zich kan aanmelden voor deze activiteiten.
  5. Weigeringsgronden
   De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt aan een kindervakantiecomité, dat niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.
  6. Doelgroep
   Alleen kindervakantiecomité’s uit de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor subsidie binnen deze beleidsregel. Activiteiten die niet primair op de in de beschreven algemene doelstelling zijn gericht komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
  7. Subsidieplafond
   Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

  Jeugd en Jongeren 4 tot 18 jaar

  1. Algemene doelstelling
   De jeugd een veilige ontmoetingsmogelijkheid bieden in een gemeentelijke accommodatie. Het stimuleren van het organiseren van verantwoorde activiteiten en bijeenkomsten voor (en door) de jeugd. De organisatie voor het organiseren van activiteiten voor deze doelgroep mag wel ouder zijn dan 18 jaar.
  2. Prestaties en activiteiten
   1. Openbare jeugdsoos  van 12  tot 18 jaar
    1. Minimaal 1 keer per week geopend zijn voor de jeugd uitgezonderd de vakanties.
    2. Per maand een thema-activiteit organiseren en deze publiceren.
   2. Kinderen en jongerenactiviteiten in verenigingsverband 4 tot 18 jaar (o.a. Scouting)
    1. Minimaal 1 keer per week een activiteit/bijeenkomst organiseren uitgezonderd de vakanties.
    2. Jaarlijks een kennismakingsactiviteit/open dag organiseren.
   3. Openbare kinderclub van 4 tot 12 jaar
    1. Wekelijks op woensdagmiddag geopend zijn voor de jeugd en dit bekend maken Uitgezonderd de vakantie.
    2. Minimaal 1 keer per jaar een open dag organiseren en deze publiceren.
  3. Berekening van de subsidie
   1. Openbare jeugdsoos van 12 tot 18 jaar
    1.  Een vaste subsidie per jaar per jongerenorganisatie voor de reguliere activiteiten van  € 1.000,=.
    2. De activiteitensubsidie voor het organiseren van een maandelijkse thema-activiteit voor jongeren tot 18 jaar  bedraagt  € 100,= per activiteit per vereniging. Dus maximaal € 1.200,-- per jaar. 
   2. Kinderen en jongerenactiviteiten in verenigingsverband 4 tot 18 jaar (o.a. Scouting)
    1. Een subsidie van € 22,50 per betalend lid van de scoutingvereniging  voor leden binnen de leeftijdscategorie en woonachtig in de gemeente West Maas en Waal.
    2. Per scoutingvereniging een vaste subsidie per jaar voor de reguliere activiteiten in een gemeentelijke  accommodatie  van € 1.000,=.
   3. Openbare jeugd- en jongerenclub van 4 tot 12 jaar
    1. Een activiteitensubsidie per jaar per jongerenorganisatie voor de reguliere wekelijkse activiteiten van € 500,=.
  4. Voorwaarden en verplichtingen
   1. De activiteiten vinden plaats in de gemeente West Maas en  Waal.
   2. De thema-activiteiten moeten van te voren bekend gemaakt worden zodat de jeugd zich kan aanmelden voor deze activiteiten.
   3. Op het moment dat de organisatie zich niet houdt aan de gestelde wettelijke verplichtingen voor veilige en verantwoorde activiteiten voor de jongeren, kan dit consequenties voor de subsidiëring hebben.
  5. Weigeringsgronden
   De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt aan een verenigingen die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.
  6. Doelgroep
   Alleen de hierboven genoemde verenigingen uit de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor subsidie binnen deze beleidsregel.  Activiteiten die niet primair op de in de beschreven algemene doelstelling zijn gericht komen niet in aanmerking voor subsidie.
  7. Subsidieplafond
   Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt een procentuele bijdrage per aanvraag berekend en toegekend.

Top