Hulp bij geldzaken en schulden

 • Wat is het?

  Heeft u zorgen over geld?

  Heeft u moeite met het rondkomen met uw inkomen of met het betalen van uw rekeningen? Of misschien is er al sprake van een schuldsituatie, en neemt u nu de stap om hulp te zoeken?

  VraagWijzer West Maas en Waal kan u helpen. Samen met u kijkt VraagWijzer wat er nodig is om uw problemen aan te pakken en op te lossen.

 • Hoe werkt het?

  Samen met U kijkt VraagWijzer wat voor u de beste keuze is om uw problemen op te lossen.

  VraagWijzer kan u ook helpen met het zelf orde op zaken krijgen. Door bijvoorbeeld met u te kijken naar de adviezen op de website van het NIBUD. Of u bezoekt één van de andere websites met veel informatie over geldzaken en (hulp bij) schulden.

  Thuisadministratie

  Voor hulp bij de administratie van uw financiën (geldzaken) kunt u ook terecht bij Sociom, ondersteuning bij thuisadministratie.

  Direct hulp bij ontruiming of afsluiting

  Kunt u niet meer voldoen aan de betalingen van de vaste lasten zoals huur, energie en water en zijn daarin achterstanden ontstaan?
  De gemeente wordt in dat geval altijd geïnformeerd dat er een woningontruiming gaat plaatsvinden of dat er afsluiting dreigt van water en/of energie. Is dat het geval dan wordt u direct verwezen naar PLANgroep. Hiervan ontvangt u altijd schriftelijke bericht.

  Voor ondernemers

  Bent u zelfstandig ondernemer dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, een krediet verlenende instelling of het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Eventueel kunt u ook een beroep doen op een voorziening op grond van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz). Deze vraagt u aan bij Werkzaak in Tiel. 

 • Extra informatie

  Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer:

  VraagWijzer West Maas en Waal
  Van Heemstraweg 50
  6658 KH  Beneden-Leeuwen
  0487 790 790
  info@vraagwijzerwmw.nl
  www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl

  Openingstijden:
  maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  vrijdag van 09.00 - 12.30 uur

  U kunt bij de volgende instanties schuldhulpverlening aanvragen:

  • VraagWijzer West Maas en Waal
  • het algemeen maatschappelijk werk
  • PLANgroep
  • advocaten
  • curatoren en bewindvoerders
  • notarissen
  • deurwaarders
  • registeraccountants en accountants-administratieconsulenten
Top