Hulp bij geldzaken en schulden

 • Wat is het?

  Wellicht heeft u moeite met het rondkomen met uw inkomen, of er is sprake van een dusdanige schuldsituatie waardoor u geen uitweg meer ziet in het oplossen daarvan. U kunt dan VraagWijzer West Maas en Waal om hulp vragen. Deze hulp kan bestaan uit budgetteringshulp, zodat samen met u wordt geïnventariseerd hoe u uw uitgaven in de lijn kunt krijgen met uw inkomen. Hiervoor wordt meestal een maatschappelijk werker van het NIM Maatschappelijk Werk ingeschakeld. Ook is het mogelijk dat u uiteindelijk wordt verwezen naar Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Tiel die de feitelijke schuldhulpverlening voor onze gemeente uitvoert.

  Daaraan voorafgaand kunt u ook proberen zelf orde op zaken te krijgen. U kunt hiervoor gebruik maken van de adviezen op de website van het NIBUD

  Mogelijk kunt u niet meer voldoen aan de betalingen van de vaste lasten zoals huur, energie en water en zijn daarin achterstanden ontstaan. De gemeente wordt in dat geval altijd geïnformeerd dat er een  woningontruiming gaat plaatsvinden of dat er afsluiting dreigt  van water en/of energie. Is dat het geval dan wordt u direct verwezen naar PLANgroep. Hiervan ontvangt u altijd schriftelijke bericht.

  Bent u zelfstandig ondernemer dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, een krediet verlenende instelling of het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Eventueel kunt u ook een beroep doen op een voorziening op grond van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz). Deze vraagt u aan bij Werkzaak in Tiel. 

 • Wat moet ik doen?

  Voor hulp bij de administratie van uw financiën (geldzaken) kunt u terecht bij het Nibud, Wijzer in geldzaken en Sociom, ondersteuning bij thuisadministratie.

  U kunt bij de volgende instanties schuldhulpverlening aanvragen:

  • VraagWijzer West Maas en Waal
  • het algemeen maatschappelijk werk
  • bureaus voor schuldhulpverlening
  • advocaten
  • curatoren en bewindvoerders
  • notarissen
  • deurwaarders
  • registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

  Contact

  VraagWijzer West Maas en Waal, Van Heemstraweg 50, 6658 KH  Beneden-Leeuwen
  T  (0487) - 790 790 (bereikbaarheid 24/7)
  info@vraagwijzerwmw.nl
  W www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl

  Openingstijden

  maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
  vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

Top