Hulp bij een arbeidsbeperking

 • Wat is het?

  Beschut werk is er voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een normale werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

 • Hoe werkt het?

  Om beschut werk mogelijk te maken heeft u begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig.

  Bij aanpassingen van de werkplek kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • een fysieke aanpassing;
  • uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding;
  • (structurele) begeleiding;
  • wijzigingen in werktempo of arbeidsduur.

  Werkzaak Rivierenland bepaalt of u in aanmerking komt voor beschut werk. Werkzaak Rivierenland zorgt ervoor dat u een dienstbetrekking krijgt waar u in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunt werken.

 • Wat moet ik doen?

  Werkzaak Rivierenland beoordeelt of u in aanmerking komt voor beschut werk. Het UWV zal Werkzaak hierover adviseren. U hoeft hiervoor zelf geen aanvraag in te dienen.

  Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierenland de nieuwe organisatie op het gebied van werk en inkomen. Werkzaak Rivierenland is er dus ook voor u als inwoner van de gemeente West Maas en Waal.

  Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen

  Hebt u een arbeidsbeperking door ziekte of handicap? Dan kunt u bij UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV beoordeelt of u mogelijkheden hebt om te werken. De uitkomst van de beoordeling bepaalt dan of u hulp kunt krijgen van UWV of van Werkzaak Rivierenland.

  Met arbeidsvermogen wordt bedoeld of u de mogelijkheden hebt om te werken. U hebt bijvoorbeeld arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding kunt werken;
  • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken;
  • alleen beschut werk kunt doen.

  Hoe bereik ik Werkzaak Rivierenland

  U bereikt Werkzaak Rivierenland op werkdagen op telefoonnummer 088-9375000. Heeft u een vraag voor uw inkomensconsulent? Dan belt u hem of haar rechtstreeks tijdens het telefonisch spreekuur.

  Op de website van Werkzaak Rivierenland vindt u meer informatie.

 • Hoe lang duurt het?

  Het UWV geeft binnen 8 weken een advies aan de gemeente. U krijgt dan van de gemeente bericht wat de volgende stap is.

Top