Hospice Maas en Waal, Druten

 • Wat is het?

  Een Hospice benadert zoveel mogelijk de thuissituatie en functioneert als een vervangend thuis waar mensen in alle rust en waardigheid kunnen sterven.

  Het HOSPICE ‘Bijna Thuis Huis Maas & Waal’ in Druten heeft in april 2003 haar deuren geopend.
  Het is een laagdrempelig en open Hospice, volledig geïntegreerd in de zorgketen. Het Hospice werkt samen met ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, professionele zorginstellingen zoals de thuiszorg en buurtzorg en huisartsen en met vrijwilligersorganisaties, zoals de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

  Het Hospice biedt onderdak aan terminale patiënten, die, als de verzorging en verpleging te zwaar wordt voor de mantelzorgers, niet langer in hun eigen omgeving kunnen verblijven.

  Met al uw vragen kunt u terecht bij de coördinator. Die is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 08:30 uur en 16:30 uur op 0487 540 242. Ook kunt u mailen naar info@bijnathuishuismaasenwaal.nl

Top