Coördinator samenlevingsopbouw

 • Wat is het?

  De coördinator samenlevingsopbouw heeft een signalerende en verbindende functie en zet zich in om de eigen kracht van onze inwoners te versterken door te kijken wat er nodig is in de dorpen. Hij weet wat er in een dorp speelt, bespreekt met de inwoners wat ze nodig hebben,  brengt vraag en aanbod bij elkaar en maakt daarbij gebruik van de contacten die hij heeft gelegd met o.a. (lokale) organisaties, steunpunten mantelzorg, vrijwilligerssteunpunt, verenigingen en dorpsplatforms.

 • Hoe werkt het?

  Door de veranderingen in het sociale domein moeten inwoners steeds meer op elkaar kunnen terugvallen. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de kracht van het samenwerken tussen inwoners in het dorp (inwonerskracht). Samen staan we sterk en helpen we elkaar. “Iedereen doet mee” is het motto.

  Daarom is het belangrijk dat er initiatieven van de grond komen en dat voorzieningen zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Inwoners krijgen de ruimte voor initiatieven en ondersteuning van mede-inwoners als vrijwilliger en/of mantelzorger, en als het nodig is worden zij zelf ondersteund.

  ​Coördinatie samenlevingsopbouw

  Om de slag te kunnen maken naar de versterking van de eigen kracht, zelfredzaamheid en inwonerskracht heeft de gemeente de Coördinatie Samenlevingsopbouw georganiseerd. Deze taak bestaat uit drie onderdelen:

  1. Coördinator samenlevingsopbouw
  2. Ondersteuning vrijwillige adviseurs
  3. Jongerenwerker

  De coördinator samenlevingsopbouw heeft een belangrijke signalerende en verbindende rol. Dat wil zeggen dat hij in gesprek gaat met de mensen uit de dorpen en ophaalt wat er speelt. Deze signalen gebruikt hij om samen met de inwoners te kijken wat er anders of beter kan. Daarbij wordt tegelijkertijd gekeken wat de inwoners zelf kunnen doen, waar ze eventueel ondersteuning nodig hebben en wie deze ondersteuning zou moeten bieden.

  ​Ondersteuning Vrijwillige Adviseurs

  Een andere taak van de coördinator is het bieden van ondersteuning aan de vrijwillige adviseurs in de gemeente West Maas en Waal.

  De vrijwillige adviseurs zijn vrijwilligers die wonen in de 8 dorpen van de gemeente West Maas en Waal. Zij vormen de wegwijzers is die dorpen. Inwoners kunnen bij de vrijwillige adviseurs terecht met vragen. De vrijwillige adviseurs hebben daarnaast ook de mogelijkheid om senioren te ondersteunen bij het invullen van een belastingformulier of ondersteuning bij de administratie.

  U kunt direct contact opnemen met een vrijwillige adviseur of via de coördinator samenlevingsopbouw.

  Adviseur Beneden-Leeuwen

  • Mari Heerkens
  • Specialisatie: informatie en advies Ouderen
   0487 591 929
  • Heleen Somford
   Specialisatie: informatie en advies Ouderen
   06 1060 0601
  • Ben Schonenberg
   Specialisatie: informatie en advies Ouderen
   06 1061 8797
  • Bianca Silva 
   Specialisatie Informatie en advies jong-volwassenen en volwassenen in de hele gemeente 
   06 2923 2685

  Adviseur Wamel

  Ook actief in Wamel voor hulp bij invullen belasting-, huur- en zorgtoeslag:

  • Paul van Os 0487 501 933
  • Ben Janssen 0487 501 740 of 06 1253 6337

  Adviseurs Alphen

  Adviseurs Dreumel

  • Gerda Kalshoven
   06 8390 9178
  • Hennie Loo
   0487 572 155
 • Wat moet ik doen?

  U kunt in geval van vragen altijd terecht bij de coördinator samenlevingsopbouw.

  Voor het organiseren van nieuwe initiatieven is het in sommige gevallen mogelijk een subsidie te krijgen. Daarbij moet wel worden voldaan aan de criteria in de beleidsregels van de Algemene subsidieverordening van de gemeente West Maas en Waal.

  Wanneer u subsidie wilt aanvragen, dan is het van belang om de criteria voor het verkrijgen van de subsidie goed door te lezen. Indien u aan deze criteria voldoet, kunt u het formulier digitaal invullen op de website van de gemeente.

 • Wat kost het?

  De gemeente betaalt de inzet van de coördinator samenlevingsopbouw.

 • Extra informatie

  Coördinator vrijwilligerspunt en opbouwwerk

  Marcelino Thuis
  Sociom
  06 1549 9259
  marcelinothuis@sociom.nl
  www.sociom.nl

  p/a Van Heemstraweg 50C
  6658 KH Beneden-Leeuwen

  Coördinator vrijwilligerspunt

  Anja Valckx
  Sociom
  06 8235 0055
  anjavalckx@sociom.nl
  www.sociom.nl

  Jongerenwerk en opbouwwerk

  Maurits Badal
  Sociom
  06 8233 0110
  mauritsbadal@sociom.nl
  www.sociom.nl

  p/a Van Heemstraweg 50C
  6658 KH Beneden-Leeuwen

 • Formulieren

  De gemeente verleent subsidie voor nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen versterken en bijdragen aan het vergroten van de samenwerking van inwoners in de dorpen. Hiervoor gelden de beleidsregels van de Algemene Subsidieverordening. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet worden voldaan aan de criteria in deze beleidsregels.

Top