Coördinator samenlevingsopbouw

 • Wat is het?

  De coördinator samenleving heeft een signalerende en verbindende functie en zet zich in om de eigen kracht van onze inwoners te versterken door te kijken wat er nodig is in de dorpen. Hij weet wat er in een dorp speelt, bespreekt met de inwoners wat men nodig heeft,  brengt vraag en aanbod bij elkaar en maakt daarbij gebruik van de contacten die hij heeft gelegd met o.a. (lokale) organisaties, steunpunten mantelzorg, vrijwilligerssteunpunt, verenigingen en dorpplatforms.

 • Hoe werkt het?

  Door de veranderingen in het sociale domein moeten inwoners steeds meer op elkaar kunnen terugvallen. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de kracht van het samenwerken tussen inwoners in het dorp (inwonerskracht). Samen staan we sterk en helpen we elkaar; “Iedereen doet mee” is het motto.

  Daarom is het belangrijk dat er initiatieven van de grond komen en dat voorzieningen zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Inwoners krijgen de ruimte voor initiatieven en ondersteuning van mede-inwoners als vrijwilliger en/of mantelzorger, en als het nodig is worden zij zelf ondersteund.

  ​Coördinatie samenlevingsopbouw

  Om de slag te kunnen maken naar de versterking van de eigen kracht, zelfredzaamheid en inwonerskracht heeft de gemeente de Coördinatie Samenlevingsopbouw georganiseerd. Deze taak bestaat uit drie onderdelen:

  1. Coördinator samenlevingsopbouw
  2. Ondersteuning vrijwillige adviseurs
  3. Jongerenwerker

  De coördinator samenlevingsopbouw heeft een belangrijke signalerende en verbindende rol. Dat wil zeggen dat hij in gesprek gaat met de mensen uit de dorpen en ophaalt wat er speelt. Deze signalen gebruikt hij om samen met de inwoners te kijken wat er anders of beter kan. Daarbij wordt tegelijkertijd gekeken wat de inwoners zelf kunnen doen, waar ze eventueel ondersteuning nodig hebben en wie deze ondersteuning zou moeten bieden.

  ​Ondersteuning Vrijwillige Adviseurs

  Een andere taak van de coördinator is het bieden van ondersteuning aan de vrijwillige adviseurs in de gemeente West Maas en Waal.

  De vrijwillige adviseurs zijn vrijwilligers die wonen in de 8 kernen van de gemeente West Maas en Waal. Zij vormen de wegwijzers is de dorpen. Inwoners kunnen bij de vrijwillige adviseurs terecht met vragen. De vrijwillige adviseurs hebben daarnaast ook de mogelijkheid om senioren te ondersteunen bij het invullen van een belastingformulier of ondersteuning bij de administratie.

  U kunt direct contact opnemen met een vrijwillige adviseur of via de coördinator samenlevingsopbouw.

  Adviseur Beneden-Leeuwen

  • Gerrit Sepers
   specialisatie: informatie en advies ouderen, Belastingadviseur, informatie en advies minima
   Gerrit.sepers@kpnmail.nl
   06-51600425

  Adviseur Maasbommel

  Adviseur Wamel

  Ook actief in Wamel
  Hulp bij invullen belasting- huur en zorgtoeslag:

  • Paul van Os 0487-501933
  • Ben Janssen 0487-501740 of 0612536337

  Adviseurs Alphen

  ​Jongerenwerker

  Meer informatie over het jongerenwerk vindt u op deze website.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt in geval van vragen altijd terecht bij de coördinator samenlevingsopbouw.

  Voor het organiseren van nieuwe initiatieven is het in sommige gevallen mogelijk een subsidie te krijgen. Daarbij moet wel worden voldaan aan de criteria in de beleidsregels van de Algemene subsidieverordening van de gemeente West Maas en Waal.

  Wanneer u subsidie wilt aanvragen, dan is het van belang om de criteria voor het verkrijgen van de subsidie goed door te lezen. Indien u aan deze criteria voldoet, kunt u het formulier digitaal invullen op de website van de gemeente.

 • Wat kost het?

  De inzet van de coördinator samenlevingsopbouw betaald de gemeente.

 • Extra informatie

  Coördinator samenlevingsopbouw / jongerenwerk

  Marcelino Thuis
  Sociom
  T 06 - 20 60 11 57 / 06 - 15 49 92 59
  marcelinothuis@sociom.nl
  www.sociom.nl

  p/a Van Heemstraweg 50C
  6658 KH Beneden-Leeuwen

  Coördinator Samenlevingsopbouw/ondersteuning vrijwillige adviseurs

  Froukje Drent
  Sociom
  T 0485 - 700500
  froukjedrent@sociom.nl
  www.sociom.nl

  p/a Van Heemstraweg 50C
  6658 KH Beneden-Leeuwen

 • Formulieren

  De gemeente verleent subsidie voor nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen versterken en bijdragen aan het vergroten van de samenwerking van inwoners in de dorpen. Hiervoor gelden de beleidsregels van de Algemene Subsidieverordening. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet worden voldaan aan de criteria in deze beleidsregels.

Top