Beschermd wonen (Wmo)

 • Wat is het?

  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dit is geregeld in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Hoe werkt het?

  U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op beschermd wonen. Afhankelijk van uw situatie kan lokaal een oplossing worden gezocht. Het is ook mogelijk dat u vanwege uw situatie wordt doorverwezen naar de gemeente Nijmegen die voor bepaalde vormen van beschermd wonen voor ons centrumgemeente is. In dat geval gaat de centrumgemeente uw situatie beoordelen en zorgen voor de oplossing.

 • Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met VraagWijzer via tel. 0487-790790.
   U kunt ook mailen naar info@vraagwijzerwmw.nl
  • U maakt daarbij melding van uw probleem.
  • Afhankelijk van uw probleem wordt u doorverwezen naar de centrumgemeente Nijmegen of maakt een consulent van VraagWijzer met u een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Daarin wordt met u uw probleem verder besproken en samen met u gezocht naar een mogelijke oplossing.
  • U ontvangt hiervan een verslag (persoonlijk ondersteuningsplan) dat u ondertekent en eventueel van opmerkingen voorziet en terug stuurt naar VraagWijzer.
  • Daarmee heeft u meteen een aanvraag ingediend als in het verslag is aangegeven dat de oplossing door de gemeente moet worden verzorgd (of als u heeft aangegeven dat u het niet eens bent met de in het verslag aangegeven oplossing en van mening bent dat de gemeente  een oplossing voor uw probleem moet bieden).
 • Hoe lang duurt het?

  Nadat u zich heeft gemeld bij VraagWijzer moet het totale onderzoek in 6 weken zijn afgerond. Na terugontvangst van het verslag, met de daarin opgenomen aanvraag voor een gemeentelijke oplossing, ontvangt u binnen 2 weken bericht of u hiervoor in aanmerking komt.

Top