Tegemoetkoming voor chronisch zieken minima

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Compensatieregeling chronisch zieken en minima 2016

De gemeente geeft inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum voor 2016 een bijdrage in de hoge ziektekosten. Inwoners die aan kunnen tonen dat zij een minimum inkomen en in 2016 hoge niet-vergoede ziektekosten hebben, komen ook in aanmerking voor de compensatie 2016 van maximaal € 215,-.

Waarom is deze actie?

Iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor mensen met een laag inkomen is het moeilijk om de premie te betalen. Als zij dan ook nog een minder goede gezondheid hebben, is een goede toegang tot zorg niet vanzelfsprekend. Bekend is dat juist deze mensen, vanwege het hoge eigen risico en de lage dekkingen, zorg mijden. Als zij zich, vanwege ziekte, geconfronteerd zien met het opeens voldoen van de eigen bijdrage of niet onder de basisverzekering vallende zorgkosten kunnen zij snel in de (financiële) problemen komen.

Wie komen er voor in aanmerking?

Om voor de compensatie van maximaal € 215,-- in aanmerking te komen, moet u wel aan kunnen tonen dat:

  • het inkomen over het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet meer was dan 110% van het sociaal minimum en
  • u een indicatie heeft voor een voorziening op grond van de Wmo, WLZ, Zorgverzekeringswet of Jeugdwet voor tenminste 26 weken of
  • u meer  dan € 215,- heeft betaald aan de eigen bijdrage zorgverzekering of niet door zorgverzekeraar of uit bijzondere bijstand vergoede zorgkosten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Inwoners van de gemeente West Maas en Waal kunnen het formulier hieronder downloaden.

Het ingevulde formulier kun u met de benodigde bewijsstukken in de brievenbus doen bij VraagWijzer (aan de voorzijde) of opsturen naar:

  • Gemeente West Maas en Waal / VraagWijzer
    Antwoordnummer 9803
    6658 ZX  Beneden-Leeuwen

Top