Regiotaxi Gelderland wordt Versis

Dit item is verlopen op 01-12-2016.

De situatie per 1 januari 2017

Regiotaxi Gelderland wordt met ingang van 1 januari 2017 in de regio Rivierenland vervangen door een nieuw systeem, genaamd Versis. Regio Rivierenland, waarvan onze gemeente deel uitmaakt, is opdrachtgever van Versis. 

Tarieven en jaarbudget

De prijs van een rit wordt bij Versis op een andere manier berekend dan bij Regiotaxi Gelderland. De tarieven en het jaarbudget zullen voortaan worden uitgedrukt in kilometers in plaats van in zones. Het opstaptarief is € 0,89 en daarnaast betaalt u voor de afgelegde afstand. Tot 25 kilometer betaalt u 10,7 cent per kilometer, en vanaf de 26e kilometer betaalt u € 1,73 per kilometer (dus boven de 25 kilometer). Omdat het nieuwe tariefsysteem anders is dan het huidige systeem van zones, kan de totaalprijs van een rit bij Versis anders worden dan nu bij Regiotaxi Gelderland.

U ontvangt spoedig informatie

Iedereen die op grond van de Wmo gebruik mag maken van Regiotaxi Gelderland ontvangt van Versis alle benodigde informatie. Zo ontvangt u automatisch een nieuwe vervoerpas en de nieuwe telefoonnummers. Bij de informatie zit ook een machtigingsformulier. Deze moet u invullen als u op rekening wilt (blijven) reizen.

Top