Beloningen voor bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid

Dit item is verlopen op 31-01-2017.

Een nieuw jaar staat voor de deur! Een jaar met wederom veel aandacht voor de leefbaarheid en samenredzaamheid van de acht dorpen van West Maas en Waal.

Net als in de afgelopen jaren stimuleren wij graag nieuwe initiatieven van inwoners en van organisaties die de leefbaarheid en samenredzaamheid bevorderen. We roepen alle inwoners op met dergelijke initiatieven te komen.

Aanvragen vóór 1 februari 2017

We loven – eenmalige – beloningen uit van € 750,= voor initiatieven die de leefbaarheid en de samenredzaamheid in de acht dorpen bevorderen met als uitgangspunt “Iedereen doet mee!”.
Inwoners en organisaties moeten dan wel vóór 1 februari 2017 hun aanvraag indienen.  Er  is geen voorgeschreven  aanvraagformulier beschikbaar.

De gemeente beoordeelt de activiteiten in de aanvragen leefbaarheid aan de hand van de volgende criteria:

 • Bevorderen van de gezondheid
 • Stimuleren van bewegen
 • Ontmoeten en zo groot mogelijke deelname
 • Versterken van de eigen kracht en de ´samenkracht´ van de inwoners
 • Nieuwe activiteit die in 2017 wordt uitgevoerd
 • Geen aanvulling/uitbreiding/variant op een eerder beloonde activiteit in hetzelfde dorp
 • Een organisatie/inwoner kan maximaal eenmaal in een periode van 3 jaar een aanvraag indienen

De gemeente beoordeelt de activiteiten en de hieraan verbonden prestaties in de aanvragen samenredzaamheid aan de hand van de volgende criteria:

 • Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers uit het desbetreffende dorp
 • Mate van preventie waaronder bevorderen van gezonde leefstijl
 • Ontmoeting en bevordering sociale contacten mede ter bestrijding van eenzaamheid
 • Afstemming en samenwerking met andere inwoners(groepen) en organisaties op het gebied van samenredzaamheid
 • Het is een nieuwe activiteit die in het jaar van toekenning wordt uitgevoerd
 • Een organisatie/inwoner kan maximaal eenmaal in een periode van 3 jaar een aanvraag indienen

De volledige beleidsregels kunt u lezen op deze website.

Voor meer informatie en vragen kunnen belangstellenden terecht bij Antonette Reuser van het Team Maatschappelijke Ontwikkeling (14 0487 of areuser@westmaasenwaal.nl)

Adres voor het indienen van aanvragen: info@westmaasenwaal.nl of gemeente West Maas en Waal, Postbus 1, 6658 ZG  Beneden-Leeuwen.

Top