Belangrijke informatie over de eigen bijdrage voor Wmo-klanten

Dit item is verlopen op 03-06-2020.

CAK stuurt in april de rekeningen

Het CAK stuurt om technische redenen pas in april de rekeningen. Een groot deel van de klanten krijgt daardoor meer rekeningen tegelijk. Het abonnementstarief van € 19,- geldt voor Wmo-klanten vanaf 1 januari 2020. Klanten betalen de eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). 

Zet uw eigen bijdrage alvast apart

Wij adviseren klanten om de eigen bijdrage voor eerdere maanden alvast te reserveren. Het CAK heeft bestaande klanten al laten weten over de samenloop van rekeningen. En biedt een betalingsregeling aan wanneer dat nodig is.

Heeft u nog vragen over uw hulp of ondersteuning?

Bel dan met VraagWijzer West Maas en Waal via 0487 790 790.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage en de betaling?

U kunt die stellen aan het CAK, via www.hetcak.nl/over/contact.

Top