Aanvullende huishoudelijke ondersteuning ook in 2018

Dit item is verlopen op 10-03-2020.

De gemeente West Maas en Waal biedt ook in 2018 de mogelijkheid tot aanvullende huishoudelijke ondersteuning. Dat zijn extra werkzaamheden die niet vallen onder de indicatie huishoudelijke ondersteuning. Zoals een grote schoonmaak of een keer extra ramen zemen.

Vouchers HHT

De aanvullende huishoudelijke ondersteuning wordt geboden via de zogenaamde regeling Huishoudelijke Hulp Toelage, kortweg HHT. In veel gemeenten is deze regeling afgeschaft. Wij zien echter dat hiervan nog gebruik wordt gemaakt. Iedereen met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geïnformeerd over de verlenging.

Ondersteuning van mantelzorgers

Wij vinden het belangrijk ook mantelzorgers goed te ondersteunen zodat overbelasting wordt voorkomen. Daarom kunnen mantelzorgers de vouchers aanvragen voor ondersteuning in uw eigen woning. Zij moeten dan wel in West Maas en Waal wonen en ook ingeschreven staan bij een mantelzorgsteunpunt. Als u mantelzorger bent en graag gebruik wilt maken van deze ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal.

Aanvragen

De HHT-vouchers kunt u vanaf 1 januari 2018 aanvragen bij VraagWijzer West Maas en Waal. Er geldt per halfjaar een maximum van 10 vouchers en op = op! De prijs per voucher is € 7,50.

VraagWijzer West Maas en Waal

Wilt u het aanvraagformulier ontvangen mail dan naar info@vraagwijzerwmw.nl . Of bel  (0487) 790 790 u krijgt dan een aanvraagformulier per post toegestuurd.

Top