Nieuws

 • Belangrijke informatie over de eigen bijdrage voor Wmo-klanten

 • Aanvragen HHT-bonnen voor extra huishoudelijke ondersteuning in 2019

  Hebt u een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning (HO) of bent u mantelzorger en woonachtig in onze gemeente? Dan kunt u HHT-bonnen aanvragen bij VraagWijzer West Maas en Waal.

 • Bijeenkomst ouderplatform

  Heeft u een kind met ASS en/of ADHD, komt dan naar de bijeenkomst van het ouderplatform.

 • Wandelen vóór en met mantelzorgers

  Vanaf 1 maart verzorgt Mary van der Linde met haar bedrijf Happiness in Progress in de gemeente West Maas en Waal zeven wandelingen. Zij nodigt mantelzorgers van harte uit hieraan deel te nemen. 

 • Vacature Wmo-adviesraad

  De Wmo-adviesraad West Maas en Waal is een adviesorgaan, bestaande uit vrijwilligers, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies gaat over onderwerpen die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

 • Bijeenkomst ouderplatform woensdag 31 januari

  De opvoeding van een kind met ASS en/of ADHD vraagt van een ouder extra inspanningen en biedt uitdagingen in de opvoeding. Een groep enthousiaste ouders is bij elkaar gaan zitten en zo is dit platform ontstaan. Tijdens de bijeenkomsten ontmoet je gelijkgestemden, kunnen ervaringen met elkaar worden uitgewisseld en kan er informatie worden opgedaan.

 • Brief toegang persoonsgegevens

  Per 1 januari 2018 gaat Sterker sociaal werk voor een periode van vijf jaar de taken van VraagWijzer West Maas en Waal uitvoeren. In de dienstverlening verandert niets. U kunt gewoon terecht op het vertrouwde adres, Van Heemstraweg 50 in Beneden-Leeuwen, het vertrouwde telefoonnummer (0487) 790 790 en bij de vertrouwde consulenten van VraagWijzer.

 • Ondertekening overeenkomst VraagWijzer West Maas en Waal

  Op 19 december is de overeenkomst voor uitbesteding van VraagWijzer West Maas en Waal door de gemeente en Stichting Sterker ondertekend. De ondertekening vond plaats in het gemeentehuis door wethouder Bert van Swam en Arie de Vries, directeur Stichting Sterker. 

 • Aanvullende huishoudelijke ondersteuning ook in 2018

  De gemeente West Maas en Waal biedt ook in 2018 de mogelijkheid tot aanvullende huishoudelijke ondersteuning. Dat zijn extra werkzaamheden die niet vallen onder de indicatie huishoudelijke ondersteuning. Zoals een grote schoonmaak of een keer extra ramen zemen.

 • Uitnodiging Dag van de Mantelzorg

  Op 10 november 2017 is het de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers extra in het zonnetje worden gezet!

 • Gunning uitbesteding VraagWijzer West Maas en Waal definitief

  Op 13 oktober is de gunning uitbesteding VraagWijzer West Maas en Waal aan Stichting Swon-NIM definitief. 

 • Gunning uitbesteding VraagWijzer West Maas en Waal aan Stichting Swon-NIM

  Op 21 september jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de gunning uitbesteding VraagWijzer West Maas en Waal aan Stichting Swon-NIM uit Nijmegen. Zij gaan voor een periode van vijf jaar de taken van VraagWijzer uitvoeren.

 • Uitnodiging bijeenkomst ‘Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang’

  Heeft u op dit moment te maken met beschermd wonen en maatschappelijke opvang? Bent u bijvoorbeeld cliënt, mantelzorger of werkt u als professional in deze sector?

 • Lucht geklaard tussen Axxicom en gemeente West Maas en Waal

  De lucht tussen Axxicom en de gemeente West Maas en Waal is geklaard door duidelijke afspraken en een betere dienstverlening. Axxicom is een van de aanbieders van huishoudelijke hulp in die gemeente. Eind april ontstonden klachten en onduidelijkheid bij een aantal klanten over de hulp die Axxicom verleende op basis van de indicering door VraagWijzer West Maas en Waal.

 • Informatieavond voor direct betrokkenen van mensen met psychische problemen

  Heeft u in uw familie of directe omgeving iemand die kampt met psychische problemen? Bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, autisme, psychose of een ander psychisch probleem. Dan is deze informatieavond wellicht iets voor u.

 • Vrijdag 5 mei VraagWijzer gesloten

  Op vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag, is VraagWijzer gesloten.

 • Gewijzigde openingstijden rondom Koningsdag

  Op Koningsdag en vrijdag 28 april zijn wij gesloten.  Vanaf maandag 1 mei bent u tijdens onze openingstijden van harte welkom. 

 • Verwijsindex voor jongeren en ouders

  Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed. Maar er zijn kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar die risico’s lopen of problemen hebben. Zij hebben soms even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle professionals, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex zorgt daarvoor.

 • Openingstijden tijdens carnaval

  Met carnaval zijn wij op maandag 27 februari de hele dag en dinsdag 28 februari in de middag gesloten.

 • Start ontwikkeling businesscase outsourcing VraagWijzer West Maas en Waal

  Verkenning intern (tot 1 maart 2017)

  Het College heeft een projectgroep aan het werk gezet onder leiding van een deskundig extern projectleider, mr. Eugène Lobry van Galan Group. Hij inventariseert de werkprocessen, prestatie indicatoren en besturingsmodellen voor het op afstand zetten van de uitvoering van VraagWijzer.

 • Informatieavond hoe om te gaan met ADHD en/of Autisme bij pubers

  Uitnodiging informatieavond op 7 februari: Hoe om te gaan met ADHD en/of Autisme.

  Aanmelden bij info@indigogelderland.nl.

 • Sociom: Onze nieuwe welzijnsorganisatie

  Sociom maakt zich sterk voor een prettige leefomgeving: een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. Dat doen  zij door mensen samen te brengen. Zij geven aandacht en advies en bieden hulp bij problemen.

 • Aanvragen vouchers voor extra huishoudelijke ondersteuning in 2017

  Hebt u een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning (HO) of bent u mantelzorger? Dan kon u in 2015 en 2016 bij VraagWijzer West Maas en Waal zogenaamde HHT-vouchers aanvragen en ‘verzilveren’ bij een van de dertien aanbieders van HO.

 • Beloningen voor bevordering leefbaarheid en samenredzaamheid

  Een nieuw jaar staat voor de deur! Een jaar met wederom veel aandacht voor de leefbaarheid en samenredzaamheid van de acht dorpen van West Maas en Waal.

 • Tegemoetkoming voor chronisch zieken minima

  Compensatieregeling chronisch zieken en minima 2016

  De gemeente geeft inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum voor 2016 een bijdrage in de hoge ziektekosten. Inwoners die aan kunnen tonen dat zij een minimum inkomen en in 2016 hoge niet-vergoede ziektekosten hebben, komen ook in aanmerking voor de compensatie 2016 van maximaal € 215,-.

 • Collectieve zorgverzekering 2017

  Iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor mensen met een laag inkomen is het soms moeilijk om de premie te betalen. Als er dan ook problemen zijn met de gezondheid, is een goede toegang tot zorg niet zo vanzelfsprekend. Juist deze mensen mijden zorg vanwege de hoge kosten.. Als zij ook nog geconfronteerd worden met de te betalen eigen bijdrage of niet onder de (basis)verzekering vallende zorgkosten kunnen zij snel in de (financiële) problemen komen.

 • Uitnodiging Gezondheidsmonitor ontvangen? Meedoen is belangrijk!

  De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 is gestart.

 • Regiotaxi Gelderland wordt Versis

  De situatie per 1 januari 2017

  Regiotaxi Gelderland wordt met ingang van 1 januari 2017 in de regio Rivierenland vervangen door een nieuw systeem, genaamd Versis. Regio Rivierenland, waarvan onze gemeente deel uitmaakt, is opdrachtgever van Versis. 

 • Opening WERK-Coöperatie West Maas en Waal

  Stichting WERK-Coöperatie is een sociale coöperatie om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te geven op participatie en waar mogelijk betaald werk. 

 • VraagWijzer 19 oktober gesloten

  Woensdag 19 oktober 2016 is VraagWijzer West Maas en Waal vanaf 13.00 uur gesloten.

 • Out of the Blues maakt depressie voelbaar én bespreekbaar

  Indigo, Welzijn Rivierstroom en Welzijn Geldermalsen/Lingewaal/Neerijnen organiseren samen de voorstelling ‘Out of the Blues’ van Theatergroep Bint.

 • Nieuwe website voor VraagWijzer

  Na een veel voorbereidingen en hard werken is het dan zover. De nieuwe website van VraagWijzer West Maas en Waal is live. En we zijn er trots op!

  Deze nieuwe website laat zien wie we zijn en wat we doen. We hebben de site in een geheel nieuw jasje gestoken en voorzien van een fris ontwerp. De website van VraagWijzer is gekoppeld aan de website van de gemeente West Maas en Waal. Dat betekent dat u op de VraagWijzer website informatie kunt opvragen over bijvoorbeeld een paspoort. Andersom is het ook het geval. Via de website van de gemeente kunt u informatie opvragen over bijvoorbeeld  huishoudelijke hulp.

  Tot slot: De nieuwe VraagWijzer website is geheel responsive, dus goed te bekijken op mobiel en tablet.

 • Gezondheidsmonitor volwassenen van start

  In september 2016 is de Gezondheidsmonitor van start gegaan. Dit is een landelijk onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van Nederlanders van 19 jaar en ouder. Ook u kunt een uitnodiging krijgen.

Top