Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal gevraagd en ongevraagd over het brede veld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De Wmo-adviesraad heeft een onafhankelijke positie. Zowel naar gemeente en aanbieders van ondersteuning en zorg als naar inwoners.

De adviesraad is geen belangenbehartiger maar probeert de ideeën en gevoelens die leven onder de inwoners van de gemeente in zijn adviezen te vertalen. Voor meer informatie: www.wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl

Top