Onafhankelijke cliëntondersteuning

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is geregeld dat inwoners bij een keukentafelgesprek gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

VraagWijzer zal hen daarom altijd de tip geven om iemand uit hun eigen omgeving te vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Als dit niet kan, kunnen zij VraagWijzer vragen om de naam van een vrijwillige cliëntondersteuner.

Zonodig is een professioneel cliëntondersteuner beschikbaar.

Top