Cliëntenraad Participatie

Sinds jaren bestaat er al een Cliëntenraad Participatiewet West Maas en Waal. De Cliëntenraad Participatiewet West Maas en Waal is door het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleid en uitvoering van de Participatiewet. Dat geldt ook voor de daarmee verbonden regelingen, het minimabeleid, de individuele inkomenstoeslag, de tegemoetkoming chronisch zieken en de meedoen-regeling voor gezinnen. Omdat de gemeente West Maas en Waal ook eigen mogelijkheden inzet om mensen met een laag inkomen te helpen, kan de Cliëntenraad Participatiewet West Maas en Waal ook daarover adviseren. De Cliëntenraad Participatiewet West Maas en Waal bestaat met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter uit leden die allemaal tot de doelgroep van de Participatiewet behoren.

Geef uw mening, want de Cliëntenraad is er ook voor u! 

De Cliëntenraad Participatiewet West Maas en Waal vindt het belangrijk om te weten hoe uw ervaringen zijn. Denkt u wel eens:

  • “Dit is een goed idee…”
  • “Dat zou moeten veranderen…”
  • “Was er maar aandacht voor..”

Alle op- en/of aanmerkingen van cliënten die bij ons terecht komen, helpen ons bij het geven van adviezen. Stuur ons daarom uw mening door. Dat kan per email via clientenraadparticipatiewet.wmw@outlook.com of via onze facebookpagina Cliëntenraad Participatiewet West Maas en Waal. Op die manier kunt u ook een afspraak met ons maken of vragen om een vergadering bij te wonen.

Lid worden?

Bent u enthousiast geworden en wilt u lid worden van de Cliëntenraad Participatiewet West Maas en Waal? Dat kan! U moet dan wel tot één van de doelgroepen van de Participatiewet te behoren. Wij zijn met name op zoek naar ervaringsdeskundige mensen uit de doelgroepen  “mensen met een beperking” en “jongeren”.
Heeft u interesse? Stuur dan een email naar clientenraadparticipatiewet.wmw@outlook.com. Vermeld daarbij wie u bent en waarom u graag lid zou willen worden. Wij nemen dan snel contact met u op.

Meer informatie?

Voor informatie over de Participatiewet en overige daarmee verband houdende regelingen kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal.

Top