Klacht

VraagWijzer hoort graag of u tevreden bent. Wanneer u ontevreden bent, kunt u dat het beste eerst bespreken met de betrokken medewerker(s). Meestal komt u er samen wel uit. Het kan echter gebeuren dat u uw probleem of klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken. Dan kunt u terecht bij de teamleider van VraagWijzer. Hij/zij kan een gesprek organiseren met de betrokkene(n).

Mocht de uitkomst van dit gesprek niet leiden tot een oplossing waar u tevreden mee bent, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. U kunt ook rechtstreeks de stap naar de onafhankelijke klachtencommissie nemen, bijvoorbeeld als een eerder ingediende klacht naar uw mening niet goed is afgehandeld, maar houd er rekening mee dat de klachtencommissie altijd kijkt wat u al heeft ondernomen om de klacht op te lossen.

U kunt een klacht bij de klachtencommissie indienen via het klachtenformulier

De volledige klachtenprocedure van Sterker sociaal werk kunt u downloaden.

Top