Eigen bijdrage

Afhankelijk van de voorziening die door de gemeente wordt toegekend kan een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van die eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. Daarom worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar het CAK waarbij tevens wordt aangegeven welke voorziening aan u is toegekend.

U ontvangt van het  CAK een schriftelijk besluit. Hierin leest u hoe uw eventuele bijdrage is berekend en op welke wijze u die dan moet betalen. De eigen bijdrage is steeds verschuldigd over een periode van 4 weken.

Top